Проект поводження з радіоактивними відходами у контексті співпраці України з Євратом

У контексті набуття Україною статусу асоційованого члена дослідницьких та тренувальних програм Євратом, Європейською Комісією розпочатий консультативний проект щодо зміцнення співробітництва між Україною та ЄС в галузі ядерних технологій, який координується Національною академією наук України.

Одним з напрямів проектної діяльності визначено поводження з радіоактивними відходами, що полягатиме у вирішенні наступних завдань:

  • визначення можливостей виконання досліджень в Україні щодо поводження з радіоактивними відходами з метою виявлення відповідних партнерів для дослідницьких проектів ЄС;
  • поширення інформації, яким чином українські організації могли б брати участь у програмі досліджень ЄС щодо поводження з радіоактивними відходами, запланований зміст цієї програми і правил щодо участі і фінансування

r826x500_IMG_20170215_114930Представником ЄК у цьому проекті визначено пана Ганса Форсстрома (Hans Forsstrom), старшого радника компанії SKB International (Швеція), який має значний досвід в організації і фінансуванні міжнародного співробітництва при виконанні дослідних робіт щодо поводження з радіоактивними відходами в рамках ЄС та МАГАТЕ.

15-17 лютого поточного року відбувся візит пана Г.Форстрома в Україну, під час якого незалежному експерту ЄК були продемонстровані наукові, технічні і технологічні здобутки установ України в галузі поводження з радіоактивними відходами.

Координацію візиту в Україні виконувала Міжвідомча наукова рада з питань поводження з радіоактивними відходами у особі голови Ради член-кор. НАН України Г.В. Лисиченка і ученого секретаря Ради канд..геол-мін.наук Ю.О. Ольховика.

Розклад візиту передбачав зустріч з науковцями НАН України, діяльність яких пов’язана з проблемами безпечного поводження з РАВ.  Представники Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства і технології ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», Науково-інженерного центру радіогідроекологічних полігонних досліджень НАН України  та Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України надали змістовну інформацію щодо накопиченого досвіду досліджень у галузі кондиціювання РАВ та виконання НДР щодо оцінки довготривалої безпеки захоронення високоактивних відходів.

Також візит передбачав зустрічі з  представниками Державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (ДНТЦ ЯРБ), Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і з керівництвом Державного агентства України з управління зоною відчуження, під час яких були обговорені питання про проектну діяльність та можливість співпраці у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Пан Г.Форстром підкреслив зацікавленість ЄК і керівництва Євратому у залученні фахових організацій України у діяльність за програмою JOPRAD, яка передбачає встановлення спільних підходів до реалізації національних науково-дослідних програм, пов’язаних з поводженням з радіоактивними відходами і створенням безпечного геологічного сховища.