ПОПОВ О.О. – ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Відповідно до Постанови Верховної Ради України та подання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти старшому науковому співробітнику відділу технологій захисту довкілля та радіаційної безпеки ДУ «ІГНС НАН України», доктору технічних наук Попову Олександру Олександровичу було присуджено Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік за роботу: «Математичні та програмні засоби вирішення задач моніторингу атмосферного повітря техногенно-навантажених територій».

Нагрудний знак лауреата Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок