Парламентське слухання «30 років після Чорнобиля: уроки і перспективи»

Директор ДУ “ІГНС НАН України”, член-кореспондент НАН України Г.В. Лисиченко і заступник директора з наукової роботи Ю.О. Ольховик взяли участь у парламентських слуханнях «30 років після Чорнобиля: уроки і перспективи», які відбулися 16 березня 2016 року.

 

У своїй промові Г.В. Лисиченко відзначив, що в ході ліквідації аварії в Україні виникли і розвинулись національні наукові школи в галузях радіоекології і радіо геохімії. Однак з початку 2000-х років наукова діяльність в Зоні відчуження практично практично призупинена внаслідок відсутності фінансування, хоча Концепція реалізації державної політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи передбачає проведення наукових досліджень. Зазначена ситуація призводить до прийняття науково не обґрунтованих адміністративних рішень , до втрати накопичених знань і руйнування національного наукового потенціалу. Країна, яка не підтримує науку, приречена на деградацію та занепад соціально-економічного розвитку.

Г.В. Лисиченко підкреслив необхідність забезпечити фінансування невідкладних заходів, невиконання яких має негативний вплив на сталий і безпечний стан довкілля у зоні відчуження, окремо відзначивши проведення комплексного екологічного моніторингу і здійснення науково-дослідних та пошукових робіт з вибору майданчика для розміщення геологічного сховища високоактивних відходів.