НАЙВАГОМІШІ ДОСЯГНЕННЯ ДУ “ІГНС НАН України” у 2018 році