Нагородження науковців ДУ “ІГНС НАН України” у галузі ядерної фізики та енергетики

25.04.2018 відбулися загальні збори Відділення ядерної фізики та енергетики Національної академії наук України. На загальних зборах були висвітлені наукові досягнення науковців інститутів та установ, що входять до складу Відділення, у тому числі директора ДУ “ІГНС НАН України”, члена-кореспондента НАН України  Лисиченка Г. В. та старшого наукового співробітника відділу спеціальної металогенії Михальченко І. І., а також наукові результати завідувача відділу ядерно-фізичних технологій ДУ ” ІГНС НАН України”, члена-кореспондента НАН України Забулонова Ю. Л. з його колективом. На загальних зборах обговорювалися питання щодо підготовки наукових кадрів та фахівців за основними спеціальностями Відділення, визначалися пріоритетні напрями наукової та практичної діяльності, проблеми галузі ядерної енергетики та Відділення зокрема. На загальних зборах завідувачу відділу радіоекології та термодінаміки геосфер, члену-кореспонденції НАН України Белевцеву Р. Я. було вручено Почесну грамоту за особливі заслуги перед українським народом.

 

1525201049553