КОВАЧ В.О. ОТРИМАЛА ГРАНТ НАН УКРАЇНИ

КОВАЧ В.О. тримала грант НАН України

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» вітає докторанта Ковач Валерію Омелянівну зі здобуттям гранту НАН України дослідницькій лабораторії молодих учених НАН України для проведення дослідження на тему: «Нова технологія ліквідації розливів нафтопродуктів в поверхневих водних об’єктах України».

Перелік проектів-переможців конкурсу на отримання грантів НАН України дослідницькими лабораторіями/групами молодих учених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та обсяги їх фінансування на 2018 р. затверджено розпорядженням Президії НАН України від 11.10.2018 № 571.