КНИЖКОВІ ВИДАННЯ

2019

European Atlas of Natural Radiation
Cinelli, G., De Cort, M. & Tollefsen, T. (Eds.), European Atlas of
Natural Radiation, Publication Office of the European Union,
Luxembourg, 2019.

2017

Перспективи розвитку торієвої сировинної бази ядерної енергетики України
В. Г. Верховцев, А. В. Кузьмін, М. О. Ярощук, О. О. Крамар, Є. Б. Краснов, Г. В. Лисиченко, Л. С. Осьмачко, К. Г. Сущук, А. О. Студзінська, Ю. Є. Тищенко, О. Ю. Тищенко, Ю. О Фомін, Ю. В. Юськів.
К. “Наукова думка”, 2017. — 271 с.
Додатково:   [Рисунки]

Теоретичні та прикладні основи економічного, екологічного та технологічного функціонування об’єктів енергетики
В. О. Артемчук, Т. Р. Білан, І. В. Блінов та ін.; за ред. А. О. Запорожця, Т. Р. Білан
Київ, 2017. – 312 с.

Геологічна будова та сучасні геолого-економічні й екологічні умови видобутку і переробки залізних руд Криворізько-Кременчуцької зони
С.О.Довгий, М.М.Коржнев (ред.), О.М.Трофимчук, В.В.Іванченко, М.М.Курило, В.В.Покалюк, Є.О.Яковлєв, В.В.Стеценко, М.В.Беліцька, С.К.Кошарна, А.І.Стеценко; НАН України. Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору.
Київ: Ніка-Центр, 2017. – 208 с.

2014

Перспективи розвитку уранової сировинної бази ядерної енергетики України
В. Г. Верховцев, Г. В. Лисиченко, Ю. Л. Забулонов, Д. К. Возьняк, П. І. Діденко, В. Б. Коваль, О. О. Крамар, Б. Ф. Мельниченко, О. В. Ноженко, М. П. Семенюк, В. О Синицин, К. Г. Сущук, Ю. Є. Тищенко, Ю. О Фомін, В. Г. Швайко, Ю. В. Юськів, М. О. Ярощук.
К. “Наукова думка”, 2014. — 356 с.

2012

Стратегічні мінеральні ресурси України: титан, скандій, нікель, кобальт
Г.В. Лисиченко, В.Г. Яценко, Г.О. Земсков, В.В. Покалюк.
К.: Логос, 2012. – 177 с.

2010

Стратегические минеральные ресурсы Украины для ядерной энергетики
Е.А. Кулиш, И.Л. Комов, В.Г. Яценко (и др.)
К.: Логос, 2010. – 287 с.