ДУ «ІГНС НАН України» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища

Національної академії наук України»

м. Київ, вул. Академіка Палладіна проспект, 34а

www.igns.gov.ua

тел. +38(044) 424-00-60, 424-11-41

igns@nas.gov.ua

 ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад

 1) відділ технологій захисту довкілля та радіаційної безпеки:

– завідувач відділу;

Кваліфікаційні вимоги:

 • науковий ступінь доктора наук з технічних або природничих спеціальностей;
 • не менше п’яти років досвіду роботи на наукових (науково-організаційних), та/або керівних посадах або прирівняних до них посадах в галузі вищої освіти;
 • наявність за останні п’ять років не менше 10 публікацій в галузі захисту довкілля та/або радіаційної безпеки, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз та/або патентів;

-молодший науковий співробітник;

Кваліфікаційні вимоги:

 • науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) або вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня;
 • для претендентів, що не мають наукового ступеня:
 • не менше п’яти років досвіду роботи в наукових установах або закладах вищої освіти;
 • наявність за останні п’ять років не менше 2 публікацій (науково-методичних праць) та/або патентів;

2) відділ «Науковий центр аналітичних випробувань стану параметрів довкілля»:

-завідувач відділу;

Кваліфікаційні вимоги:

 • науковий ступінь доктора наук з технічних або природничих спеціальностей;
 • не менше п’яти років досвіду роботи на наукових (науково-організаційних), та/або керівних посадах або прирівняних до них посадах в галузі вищої освіти;
 • наявність за останні п’ять років не менше 10 публікацій (науково-методичних праць) в галузі екологічної безпеки, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз та/або патентів;

-молодший науковий співробітник;

Кваліфікаційні вимоги:

 • науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) або вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня;
 • для претендентів, що не мають наукового ступеня:
 • не менше п’яти років досвіду роботи в наукових установах або закладах вищої освіти;
 • наявність за останні п’ять років не менше 2 публікацій (науково-методичних праць) та/або патентів;

3) відділ спеціальної металогенії:

-провідний науковий співробітник;

Кваліфікаційні вимоги:

 • науковий ступінь доктора геологічних або технічних наук;
 • наявність вченого звання;
 • не менше семи років досвіду роботи на наукових (науково-організаційних), та/або керівних посадах або прирівняних до них посадах в галузі вищої освіти;
 • наявність за останні сім років не менше 7 публікацій (науково-методичних праць) в галузі геології урану та супутніх елементів та суміжних областях, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз та/або патентів;

4) лабораторія мінеральної сировини для ядерної енергетики відділу спеціальної металогенії:

-молодший науковий співробітник;

Кваліфікаційні вимоги:

 • науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) або вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня;
 • для претендентів, що не мають наукового ступеня:
 • не менше п’яти років досвіду роботи в наукових установах або закладах вищої освіти;
 • наявність за останні п’ять років не менше 2 публікацій (науково-методичних праць) та/або патентів;

Термін подачі документів: 17.05.2019 р. – 17.06.2019 р.

 • заява на ім’я директора щодо участі у конкурсі;
 • автобіографія;
 • анкета наукового працівника;
 • характеристика / лист-рекомендація;
 • копії документів (завірені відділом кадрів) про вищу освіту, вчене звання.
 • відгук про наукову діяльність;
 • перелік наукових праць (у випадку великої кількості наукових праць додатково надається перелік найбільш вагомих наукових праць за останні три роки).


Документи подавати к.т.н. Литвиненко Юлії Вікторівні, в.о. ученого секретаря Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» (03142, м. Київ, вул. Академіка Палладіна проспект, 34а

Термін подачі документів: 17.05.2019 р. – 17.06.2019 р.