В ДУ «ІГНС НАН України» наразі відкритих вакансій немає

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища

Національної академії наук України»

м. Київ, вул. Академіка Палладіна проспект, 34а

www.igns.gov.ua, тел. +38(044) 424-00-60, 424-11-41, igns@nas.gov.ua

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади

Старшого наукового співробітника

відділу технологій захисту довкілля та радіаційної безпеки

 

Кваліфікаційні вимоги:

 • науковий ступінь доктора геологічних або технічних наук;
 • наявність вченого звання;
 • не менше п’яти років досвіду роботи на наукових (науково-організаційних), та/або керівних посадах або прирівняних до них посадах в галузі вищої освіти;
 • наявність за останні п’яти років не менше 5 публікацій (науково-методичних праць) в галузі захисту довкілля та/або радіаційної безпеки, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз та/або патентів.

Перелік документів що додаються на конкурс:

 1. заява на ім’я директора щодо участі у конкурсі;
 2. автобіографія;
 3. анкета наукового працівника;
 4. характеристика / лист-рекомендація;
 5. копії документів (завірені відділом кадрів) про вищу освіту, вчене звання.
 6. відгук про наукову діяльність;
 7. перелік наукових праць (у випадку великої кількості наукових праць додатково надається перелік найбільш вагомих наукових праць за останні три роки).

 • заява на ім’я директора щодо участі у конкурсі;
 • автобіографія;
 • анкета наукового працівника;
 • характеристика / лист-рекомендація;
 • копії документів (завірені відділом кадрів) про вищу освіту, вчене звання.
 • відгук про наукову діяльність;
 • перелік наукових праць (у випадку великої кількості наукових праць додатково надається перелік найбільш вагомих наукових праць за останні три роки).


Документи подавати к.т.н. Литвиненко Юлії Вікторівні, в.о. ученого секретаря Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» (03142, м. Київ, вул. Академіка Палладіна проспект, 34а

Термін подачі документів: 12.11.2019 р. – 12.12 .2019 р.