ДУ «ІГНС НАН України» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

1) відділ ядерно-фізичних технологій:

–       головний науковий співробітник;

Термін подачі документів: 18.01.2019 р. – 19.02.2019 р.

2) відділ «Науковий центр аналітичних випробувань стану параметрів довкілля»:

–       провідний науковий співробітник;

3) лабораторія оцінки параметрів якості довкілля відділу «Науковий центр аналітичних випробувань стану параметрів довкілля»:

–       науковий співробітник;

4) відділ екогеології та термодинаміки геосфер:

–       старший науковий співробітник;

–       молодший науковий співробітник;

Термін подачі документів: 06.02.2019 р. – 05.03.2019 р.

  • заява на ім’я директора щодо участі у конкурсі;
  • автобіографія;
  • анкета наукового працівника;
  • копія документів (завірена відділом кадрів) про вищу освіту, вчене звання;
  • відгук про наукову діяльність;
  • перелік наукових праць (у випадку великої кількості науковиїх праць, додатково додається перелік найбільш вагомих наукових праць за останні три роки).

Документи подаються ученому секретарю Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» (кім. 324).