ДУ «ІГНС НАН України» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

 Відділ ядерно-фізичних технологій

Молодший науковий співробітник

Провідний науковий співробітник

Термін подачі документів: 10.10.2018 р. – 10.11.2018 р.

Відділ екології та термодинаміки геосфер

Науковий співробітник
Термін подачі документів: 24.09.2018 р. – 24.10.2018 р.

  • заява на ім’я директора щодо участі у конкурсі;
  • автобіографія;
  • анкета наукового працівника;
  • копія документів (завірена відділом кадрів) про вищу освіту, вчене звання;
  • відгук про наукову діяльність;
  • перелік наукових праць (у випадку великої кількості науковиїх праць, додатково додається перелік найбільш вагомих наукових праць за останні три роки).

Документи подаються ученому секретарю ДУ «ІГНС НАН України»