ДУ «ІГНС НАН України» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Дирекція Інституту

Директор ДУ «ІГНС НАН України»

Відділ ядерно-фізичних технологій

Головний науковий співробітник
Термін подачі документів: 10.05.2018 р.- 10.06.2018 р.

Відділ екології та термодинаміки геосфер

Головний науковий співробітник
Термін подачі документів: 10.05.2018 р.- 10.06.2018 р.

Старший науковий співробітник
Термін подачі документів: 10.05.2018 р.- 10.06.2018 р.

Відділ радіогеохімії

Головний науковий співробітник
Термін подачі документів: 10.05.2018 р.- 10.06.2018 р.

  • заява на ім’я директора щодо участі у конкурсі;
  • автобіографія;
  • анкета наукового працівника;
  • копія документів (завірена відділом кадрів) про вищу освіту, вчене звання;
  • відгук про наукову діяльність;
  • перелік наукових праць (у випадку великої кількості науковиїх праць, додатково додається перелік найбільш вагомих наукових праць за останні три роки).

Документи подаються ученому секретарю ДУ «ІГНС НАН України»