ВІДДІЛ ГЕОХІМІЇ ТЕХНОГЕНЕЗУ


БОНДАРЕНКО ГЕРМАН МИКОЛАЙОВИЧ

 

БОНДАРЕНКО ГЕРМАН МИКОЛАЙОВИЧ
bogernik@mail.ru
+38 (044) 423 81 35

посада: завідувач відділу геохімії техногенезу

науковий ступінь: доктор геолого-мінералогічних наук (1991 р.), кандидат хімічних наук (1965 р.)

вчене звання: професор зі спеціальності «екологічна безпека» (2011 р.); старший науковий співробітник зі спеціальності «геохімія»

кваліфікація: технологія радіоактивних, рідкісних і розсіяних елементів – Московський  хіміко-технологічний Інститут ім. Д.І. Менделєєва, інженерний фізико-хімічний факультет (1958 р.)

наукові напрями: геохімія природних і техногенних радіонуклідів, проблеми поводження з небезпечними, токсичними і радіоактивними відходами;

тема докторської дисертації: «Геохімія ізотопів вуглецю карбонатної системи у зоні гіпергенезу»
тема кандидатської дисертації: закрита, спеціальність – радіохімія.

кількість наукових робіт: монографії – 13, статті і тези – 213, винаходи та патенти – 9

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки
2004 рік

Лауреат премії президентів НАН України, НАН Бєларусі, АН Молдови за результатами спільного дослідження «Стратегія дезактивації»
1998 рік

Нагороджений медаллю «За працю і звитягу»
2006 рік

Нагороджений грамотами Урядової комісії по ліквідації наслідків аварії ЧАЕС
1986-1988 роки

Нагороджений грамотою міністра МНС України
1998 рік

Нагороджений пам’ятним знаком дирекції ЧАЕС
1989 рік

та інші

Основними науковими напрямами робіт відділу є:

 • Геохімія природних і техногенних радіонуклідів.
 • Моделювання поведінки радіонуклідів у природному та техногенному середовищі.
 • Геохімія важких металів техногенного походження.
 • Проблеми поводження з небезпечними, токсичними і радіоактивними відходами.
 • Дослідження ресурсного потенціалу та екологічного впливу промислових відходів.
 • Нормативно-законодавчі та технологічні засади поводження з відходами виробництва і споживання.


Губіна Вікторія Георгіївна Губіна Вікторія Георгіївна
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук (1994 р.)
вчене звання: старший науковий співробітник зі спеціальності «екологічна безпека» (2005 р.)
кваліфікація: гірничий інженер-геолог за спеціальністю «зйомка, пошуки та розвідка корисних копалин», Криворізький гірничо-рудний інститут (1983 р.)
наукові напрями: дослідження ресурсного потенціалу та екологічного впливу промислових відходів
тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Закономірності формування техногенних родовищ з відходів збагачення залізистих кварцитів
кількість наукових робіт: монографії – 2, статті і тези – 93, винаходи та патенти – 3
gubinavg@rambler.ru, +38 (044) 424 01 73

Колябіна Ірина Леонідівна Колябіна Ірина Леонідівна
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат геологічних наук (2008 р.)
кваліфікація: інженер –хімік-технолог за спеціальністю «кібернетика хіміко-технологічних процесів», Київський політехнічний інститут (1987 р.)
наукові напрями: геохімія природних і техногенних радіонуклідів, моделювання поведінки радіонуклідів у природному та техногенному середовищі, проблеми поводження з радіоактивними відходами
тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Особливості розподілу урану та стронцію в матеріалах захисного шару приповерхневих сховищ радіоактивних відходів
кількість наукових робіт: монографії – 5, статті і тези – 80
kolira_igns@i.ua, +38 (044) 423 81 35

Кононенко Людмила Василівна Кононенко Людмила Василівна
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук (1995 р.)
вчене звання: старший науковий співробітник зі спеціальності «геохімія» (2000 р.)
кваліфікація: хімік за спеціалізацією «аналітична хімія», Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка (1973 р.)
наукові напрями: геохімія природних і техногенних радіонуклідів, геохімія важких металів техногенного походження
тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Форми знаходження радіонуклідів чорнобильських випадінь та їх трансформація в ґрунтах Українського Полісся
кількість наукових робіт: монографії – 9, статті і тези – 110, винаходи та патенти – _
lkononenko51@gmail.com, +38 (044) 423 81 35

Суботін Андрій Григорович Суботін Андрій Григорович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук (1993 р.)
кваліфікація: інженер-геолог за спеціальністю «зйомка, пошуки та розвідка корисних копалин», Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка (1980 р.)
наукові напрями: геохімія природних і техногенних радіонуклідів, проблеми поводження з небезпечними, токсичними і радіоактивними відходами
тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Формування і перетворення рифейської уранової і супутньої мінералізації в південно-західній частині Східно-Європейської платформи
кількість наукових робіт: монографії – 6, статті і тези – 55
a_subbotin@ukr.net, +38 (044) 424 01 73

Тарасова Тетяна Володимирівна Тарасова Тетяна Володимирівна
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат технічних наук (1994)
кваліфікація: інженер-будівельник, Одеський інженерно-будівельний інститут (1982 р.)
наукові напрями: нормативно-законодавчі та технологічні засади поводження з відходами виробництва і споживання
тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Лужні портландцементи на основі польовошпатових порід, що містять луги
кількість наукових робіт: монографії – 1, статті і тези – 26, винаходи та патенти – 3, науково-експертних висновків – 8
t_tarasova@land.ru, +38 (044) 424 68 81

Демченко Лариса Володимирівна Демченко Лариса Володимирівна

посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук (1987 р.)
вчене звання: старший науковий співробітник зі спеціальності «екологічна безпека» (2004 р.)
кваліфікація: фізик, рентгено- і металофізик, Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка (1966 р.)
наукові напрями: проблеми поводження з небезпечними, токсичними і радіоактивними відходами
тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Дослідження субструктурного зміцнення монокристалів молібдену і вольфраму в умовах високотемпературної повзучості (1987 р.)
кількість наукових робіт: монографії – 1, статті і тези – 56, винаходи та патенти – 1
demchenko.lara@gmail.com, +38 (044) 423 81 35

Кулініч Юлія Володимирівна Кулініч Юлія Володимирівна

посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат геологічних наук (2008 р.)
кваліфікація: інженер-будівельник зі спеціальності «тепло-, газопостачання і вентиляція та охорона повітряного басейну», Київський державний університет будівництва та архітектури (1994 р.)
наукові напрями: дослідження ресурсного потенціалу та екологічного впливу промислових відходів;
тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Взаємодія фільтратів полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) із зоною аерації (еколого-геохімічна оцінка)
кількість наукових робіт: статті і тези – 12
zubry@yandex.ua, +38 (044) 424 01 73

 • На базі дослідження процесів радіонуклідного забруднення екосистем внаслідок Чорнобильської катастрофи розроблена геохімічна концепція формоутворення техногенних радіонуклідів, що встановлює сполученість і динаміку трансформаційних і міграційних процесів. Встановлений кореляційний зв’язок між динамікою іонообмінних форм радіонуклідів та їх надходженням у трофічні ланцюги. Розроблена кінетична модель трансформації радіонуклідів, встановлені кінетичні константи мобілізації, іммобілізації (сорбції) та ремобілізації (десорбції) радіонуклідів в ґрунтах Українського Полісся in situ. Кінетична модель придатна для прогнозування самоочищення екосистем, забруднених внаслідок техногенних викидів радіонуклідів у довкілля (Г.М. Бондаренко, Л.В. Кононенко).
 • В результаті експериментального дослідження процесів формоутворення вперше показано, що процеси сорбції-десорбції радіонуклідів у ґрунтах і глинах відбуваються паралельно на декількох реакційних центрах, що конкурують між собою. Встановлені кінетичні константи обмінної та необмінної сорбції цезію-137 та стронцію-90 на реакційних центрах різних типів для дерново-підзолистого грунту та глин різного мінерального складу. Внесок кожного типу центрів у результуючу сорбцію радіонукліду змінюється з часом і визначається співвідношенням кінетичних констант сорбції-десорбції на центрах різних типів. Визначення елементарних сорбційних процесів дає змогу об’єктивно оцінити захисні властивості природних та техногенних бар’єрів, що забезпечують ізоляцію біосфери від надходження радіонуклідів (Л.В. Кононенко, І.Л. Колябіна, Г.М. Бондаренко).
 • Розроблена та верифікована узагальнена модель сорбції U, Sr, Cs, Pu, Co та Ra бентонітом (І.Л. Колябіна).
 • Показана можливість застосування концепції формоутворення, техногенних радіонуклідів до прогнозування самоочищення екосистем від важких металів (ВМ). Встановлено, що підвищення ступеню забруднення дерново-підзолистого ґрунту свинцем і цинком уповільнює іммобілізацію ВМ, прискорює їх вертикальну міграцію та посилює засвоєння їх рослинністю (Г.М. Бондаренко, Л.В. Кононенко, О.О. Висотенко).
 • Розроблена модель трансформації мінерального складу відходів хвостосховищ Придніпровського хімічного заводу (ПХЗ), яка дозволяє оцінити в довгостроковій перспективі вміст основних мінералів у матеріалах хвостосховищ, визначені основні напрямки еволюції мінералів в умовах хвостосховищ ПХЗ (І.Л. Колябіна, К.Є.Перкатий).
 • Встановлено порушення радіоактивної рівноваги серед кінцевих членів ряду 238U у відходах уранопереробної промисловості, напрямок якого залежить від фізико-хімічних умов хвостосховищ: в нейтральних і лужних умовах рівновага зміщується у бік збагачення свинцем-210, в кислих – у бік збагачення полонієм-210. Ступінь нерівноважності в урановому ряду може бути показником селективного виносу природних радіонуклідів із хвостосховищ у довкілля. Розроблено метод оцінки виносу природних радіонуклідів із хвостосховищ уранового виробництва за дефіцитом 210 Встановлено, що винос ПРН із хвостосховища «Дніпровське» склав 1012 Бк/рік (Г.М. Бондаренко, О.В. Марініч).
 • Розроблено метод ідентифікації уран-вмісних матеріалів невідомого походження за вмістом у них елементів-індикаторів (титан, цирконій, ванадій, тербій, гольмій, ербій і лютецій) та модель переходу рідкоземельних елементів з уранової руди в проміжні продукти технології очищення урану. Метод призначений для використання в ядерній криміналістиці (Г.М. Бондаренко, О.В. Марініч, К.К. Ярошенко, І.Л. Колябіна).
 • Розроблена класифікація корисних копалин, розкритих у контурах діючих кар’єрів залізорудних родовищ і принципово придатних для отримання товарної продукції, що задовольняє потребам державних стандартів і умовам світового ринку. (В.Г. Губіна).
 • Визначено ресурсний потенціал відходів видобутку залізних руд України. Встановлено, що за умови селективного добування і роздільного складування розкривних порід можливе отримання наступних видів продукції: талькового, гранатового, мусковітового та піроксенового концентратів, керамзиту та сланцепориту, кераміки та фаянсу, глиняної цегли, будівельного піску, вапняку, облицювальної плитки, природних пігментів тощо. Доведено, що утилізація відходів збагачення з отриманням залізистого концентрату та будівельного піску дозволить вивільнити 0,4 млн. м3 ємності хвостосховищ, яких не вистачає ГЗК для складування нових відходів збагачення (В.Г. Губіна, В.С. Заборовський, Г.М. Бондаренко).
 • Розроблено спосіб видалення газів із газовмісного розчину, зокрема сірководню із морської води, який включає поглинання газів із розчину в ємність шляхом зниження парціального тиску газів всередині ємності відносно газовмісного розчину і переміщення газів із ємності. Одержано патент України на корисну модель UA № 41746, яка може бути використана в промислових установках для видалення газів із газовмісних розчинів, наприклад, вилучення сірководню з води Чорного моря для розвитку альтернативної енергетики та детоксикації води Чорного моря (Г.М.Бондаренко, Б.О.Горлицький, С.С.Осипов).
 • Розроблено проект кадастру техногенних родовищ, інших об’єктів накопичення відходів і його пробне заповнення та макет карти накопичень ресурсноцінних відходів виробництва і споживання (Т.В. Тарасова, В.Г. Губіна).