ДОКТОРАНТУРА ТА АСПІРАНТУРА

УВАГА!

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»

(м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 34а)

Оголошує набір до аспірантури-докторантури на конкурсній основі за спеціальністю:

103 Науки про Землю.

В аспірантурі форма навчання очна та заочна.

У докторантурі форма навчання очна.

Консультації і прийом документів здійснюється кожного дня (кімната №324) з 10 до 16 години.

Вступників до аспірантури-докторантури ДУ «ІГНС НАН України» забезпечує кваліфікованими науковими керівниками та консультантами з обраної спеціальності.

Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії в ДУ «ІГНС НАН України» у 2020 році.

Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук в ДУ «ІГНС НАН України» у 2020 році.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

 

В інституті діє спеціалізована вчена рада Д. 26.192.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) геологічних наук за спеціальністю 04.00.11 «Геологія металевих і неметалевих корисних копалин» та 21.06.01 «Екологічна безпека» строком до 31 грудня 2020 року.

Електронні освітні ресурси для навчання аспірантів