ДОКТОРАНТУРА ТА АСПІРАНТУРА

⚠ Важливо
Об`ява

ДУ «ІГНС НАН України» проводить підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру за спеціальностями (Відповідно до розпорядження Президії Національної академії наук України від 08.02.2008 р.):

  • 04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин;
  • 04.00.20 – мінералогія, кристалографія;
  • 21.02.03 – цивільний захист;
  • 21.06.01 – екологічна безпека (геологічні та технічні науки).

Under construction

В роботіUnder construction

В роботі

Content for the tab Контакти