ДОКТОРАНТУРА ТА АСПІРАНТУРА

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» у 2019 році оголосила набір на конкурсній основі до докторантури (1 вакансія) та аспірантури (1 вакансія) з відривом від виробництва за спеціальністю 103 -“Науки про Землю” (ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні ‑ Наказ МОН України № 661-л від 24.05.2019 року) за наступними спеціалізаціями:

  • екологічна безпека,
  • геологія металевих і неметалевих корисних копалин.

За результатами конкурсу до аспірантури ДУ “ІГНС НАН України” рекомендовано до зарахування

Трофимова П.О. та Коваленка І.О.

Електронні освітні ресурси для навчання аспірантів