ДОКТОРАНТУРА ТА АСПІРАНТУРА

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» у 2019 році оголошує набір на конкурсній основі до докторантури (1 вакансія) та аспірантури (1 вакансія) з відривом від виробництва за спеціальністю 103 -“Науки про Землю” (ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні ‑ Наказ МОН України № 661-л від 24.05.2019 року) за наступними спеціалізаціями:

 • екологічна безпека,
 • геологія металевих і неметалевих корисних копалин.

Консультації та прийом документів здійснюються з понеділка по п’ятницю до 10 вересня за адресою: м. Київ, пр. Палладіна, 34а; кабінет № 324.

🕙 10:00–16:00 (Пн–Пт) 📆 до 10 вересня️
☎ Контактний тел. +38 (044) 424-11-41
🗺️ м. Київ-142, пр. Палладіна, 34а; кабінет № 324. [+] Розгорнути
Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я директора ДУ «ІГНС НАН України» в паперовій формі;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • три кольорові фотокартки 3´4 см;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих наукових праць (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію у вигляді реферату з обраної спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу і копію додатка до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (у разі наявності);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • згоду на збір та обробку персональних даних.

* Аспірантам надається гутрожиток