Марініч Ольга Василівна

Захист дисертації Марініч Ольги Василівни на тему: «Вплив геолого-геохімічних умов хвостосховищ уранопереробної промисловості на міграційну здатність радіонуклідів 226Ra, 210Pb та 210Po.»

21 січня 2016 р., 10:00

м. Київ-142, пр. Палладіна, 34а.

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.192.01
відбудеться прилюдний захист дисертації Марініч Ольги Василівни
на тему: «Вплив геолого-геохімічних умов хвостосховищ уранопереробної промисловості на міграційну здатність радіонуклідів 226Ra, 210Pb та 210Po.»,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук
зі спеціальності 21.06.01 «Екологічна безпека»

 

Науковий керівник:

доктор геолого-мінералогічних наук, професор Бондаренко Герман Миколайович, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», завідувач відділу геохімії техногенезу, м.Київ

 

Офіційні опоненти:

доктор геологічних наук, доцент Улицький Олег Андрійович, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, директор Навчально-наукового інституту екологічної безпеки та управління, м.Київ

кандидат геологічних наук Розко Алла Миколаївна, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, старший науковий співробітник, м.Київ

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» за адресою: м. Київ, пр. Палладіна, 34а

Автореферат

 

 

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента Розко Алли Миколаївни

Відгук офіційного опонента Улицького Олега Андрійовича

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук