Семінар з оцінки потреб після надзвичайних ситуацій

21-23 травня 2018 р. у м. Кишинів (Молдова) відбувся регіональний семінар з оцінки потреб після надзвичайних ситуацій (Regional post disaster needs assessment workshop). Організатором семінару є ПРООН та світовий банк. В семінарі прийняли участь країни Східної Європи та Південного Кавказу. До складу делегації України увійшла учений секретар ДУ «ІГНС НАН України» Бородіна Н.А. В рамках семінару проведено тренінг щодо використання методики ПРООН оцінки потреб після надзвичайних ситуацій (PDNA – Post Disaster Needs Assessment). Учасники тренінгу отримали відповідні сертифікати.

регіональний семінар з оцінки потреб після надзвичайних ситуацій