Круглий стіл «Стан і перспективи проведення наукових досліджень і розробок в зоні відчуження»

29 січня 2016 року відбувся круглий стіл «Стан і перспективи проведення наукових досліджень і розробок з зоні відчуження», ініційований Державним агентством з управління зоною відчуження. В роботі круглого столу прийняли участь представники провідних наукових організацій України, що мають досвід наукової діяльності з проблем, пов’язаних із наслідками Чорнобильської катастрофи.

З доповіддю «Розвиток наукових досліджень у Чорнобильській зоні відчуження» виступив заступник директора з наукової роботи ДУ ІГНС НАН України канд. геол-мін.наук Ю.О. Ольховик.

Учасники круглого столу відзначили, що організація наукової роботи в ЧЗВ має істотні недоліки:

  • недостатньо використовується потенціал НАН України та територіальних галузевих наукових інститутів;
  • не використовуються методи наукового аналізу й системного підходу до організації управління ЧЗВ і наукою зокрема. Відсутнє наукове обґрунтування напрямків розвитку діяльності на території ЧЗВ, ефективних механізмів її управління, а також методичного забезпечення вироблення та оцінки ефективності управлінських рішень;
  • наукова діяльність в ЧЗВ фінансується вкрай недостатньо.

У ході обговорення учасники круглого столу відзначили необхідність:

  • реорганізувати роботу науково-технічної ради (НТР). До складу НТР запросити представників НАН України та провідних галузевих наукових інститутів
  • З метою формування Комплексного плану розвитку ЧЗВ ДАЗВ звернутися до НАН України та провідних галузевих інститутів, які працюють в галузі радіаційної безпеки, радіоекології та поводження з РАВ, з проханням направити на адресу адміністрації ДАЗВ свої пропозиції щодо можливості проведення наукових робіт в ЧЗВ
  • Відновити практику визначення пріоритетних напрямів наукової діяльності у ЧЗВ і організацій –координаторів відповідного напрямку.