19 березня 2019 року об 11:00 відбулося засідання Вченої ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

     Кадрові питання: представлення нового вченого секретаря Інституту, обрання за конкурсом на наукові посади.

Доповідач: директор ДУ «ІГНС НАН України» чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф.  Забулонов Ю.Л.

  1. Наукова доповідь «Термодинаміка викидів токсичних речовин автомобілями в повітрі міст та очищення його рослинами»

Доповідач: чл.-кор. НАН України, д. г.-м. н., с.н.с. Белєвцев Р.Я.

  1. Різне.