16 квітня 2019 року об 11:00 відбулося засідання Вченої ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

  1. Про затвердження протоколу засідання Ради молодих вчених ДУ «ІГНС НАН України».

Доповідачі: Литвиненко Ю.В., к.т.н., в.о. ученого секретаря ДУ «ІГНС НАН України»

  1. Про внесення змін до статуту Інституту у п. 4.20.

Доповідач: директор ДУ «ІГНС НАН України» д.т.н., проф. Забулонов Ю.Л.

  1. Доповідь «Наукові засади екологічного менеджменту радіоактивно забруднених лісових екосистем України”

Доповідач: Магльована Т.В., к.х.н., доцент, здобувач наукового ступеня доктора наук ДУ ІГНС НАН України 4-го року навчання

  1. Розгляд проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України, що висуваються на черговий конкурс проектів на 2019-2020 рр.

Доповідачі: директор ДУ «ІГНС НАН України» д.т.н., проф. Забулонов Ю.Л.; к.геол.н., с.н.с. відділу екогеології та термодинаміки геосфер Руденко І.М. 

  1. Про висунення роботи «Розробка підходів та засобів підвищення ефективності функціонування мережі екологічного моніторингу довкілля урбанізованих територій» на Премію Верховної Ради України молодим вченим у 2019 р.

Доповідач: директор ДУ «ІГНС НАН України» д.т.н., проф. Забулонов Ю.Л.; Яцишин А.В., д.т.н., с.н.с., пр.н.с. відділу цивільного захисту та інноваційної діяльності.

  1. Про висунення д.т.н. Попова О.О. на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук.

Доповідач: директор ДУ «ІГНС НАН України» д.т.н., проф. Забулонов Ю.Л.

       7. Різне