ХІІ Міжнародна науково-практичної конференція «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»

Старший науковий співробітник ДУ ІГНС НАН України Ю.О. Ольховик взяв участь у роботі ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення», яка відбулася в м. Харкові на базі науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» з 5 по 8 вересня 2016 року.

Тематика конференції включала доповіді з наступних питань:

  • Регіональні екологічні проблеми;
  • Радіоекологічна безпека;
  • Охорона та раціональне використання водних ресурсів;
  • Моніторинг та засоби контролю стану навколишнього природного середовища;
  • Охорона атмосферного повітря.

Ю.О. Ольховик виступив із доповіддю «Захисні властивості інженерних і природних бар’єрів на майданчику комплексу «Вектор», в якій обґрунтовано попередній висновок про те, що комплекс “Вектор” має значний потенціал забезпечення безпечного розміщення кондиційованих радіоактивних відходів за рахунок сорбційних властивостей природних бар’єрів. В той же час оцінка стійкості інженерних бар’єрів  до деградації в умовах дії чинників довкілля є актуальним завданням оцінки довгострокової безпеки захоронення.

ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»